ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för 1) Stora Enso AB, 2) Stora Enso ABs svenska dotterbolag och 3) för övriga svenska bolag som ingår i den koncern där Stora Enso Oyj är moderbolag.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till anställda givna av bolag som uppräknats i förgående stycke och vilka utfästelser kreditförsäkrats av FPG.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stora Ensos Svenska Gemensamma Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802424-8620
Adress:
  • Stora Enso AB
  • 791 80  FALUN
Telefonnummer:010-460 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 218 973 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS