ÄNDAMÅL

Stockholms Livsmedelshandlareförenings stiftelse ”Stickan” har till uppgift att förvalta de medel, som för understödsändamål tilldelas stiftelsen från Sveriges Livsmedelshandlareförbunds stiftelse ”Stickan” samt att av dessa medel enligt i dessa stadgar närmare angivna grunder utdela understöd till behövande gamla och sjuka köpmän eller affärsbiträden inom föreningens verksamhetsområde, vilka är eller varit verksamma inom livsmedelsbranschen, ävensom till efterlevande maka eller make och minderåriga barn till köpmän eller affärsbiträde inom nämnda bransch. Med köpman förstås härvid person, som är eller varit ägare till eller aktiv delägare i detaljaffär, även om densamma drivits i aktiebolagsform.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms Livsmedelshandlareförenings Stiftelse ”Stickan”
Organisationsnummer:802007-8674
Adress:
  • SLHF
  • Wivalliusgatan 25
  • 112 60 Stockholm
Telefonnummer:08-441 79 52
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS