ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelning av stipendier bereda publicister vidareutbildning inom eller utom landet och därigenom främja spridandet av vederhäftig kunskap om och fördjupad förståelse för samtida byggnadskonst. Om stipendienämnden så finner lämpligt kan även en medalj utdelas, företrädesvis som belöning för högklassig journalistik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholms Byggnadsförenings Stiftelse för Olle Engkvist – Priset
Organisationsnummer:802000-4878
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:08-101362
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS