ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagarna inom Stockholm Chartering Aktiebolag – i fortsättningen benämnt Arbetsgivaren – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken Arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Sådan välfärd kan exempelvis utgöra möjlighet att bereda anställda möjlighet till vidareutbildning eller att i ömmande fall lämna ekonomiskt stöd åt anställda som på grund av sjukdom eller olycksfall är i behov av sådan hjälp.Personalstiftelsen omfattar endast anställda i Stockholm Chartering Aktiebolag och dess direkt helägda dotterbolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholm Chartering AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:802425-2069
Adress:
  • Box 5620
  • 114 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-506 620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS