ÄNDAMÅL

[Fondens avkastning skall, sedan 1/10-del lagts till kapitalet, årligen utdelas som stipendier till elever, som bedriver studier vid lantbruks-eller lanthushållsskola, och äro kyrkobokförda i Stigtomta, Nykyrka, Bärbo eller Halla församlingar och som äro fyllda 16 år.] [Stipendierna må ej utgå mer än två år i följd till samma elev och ej för kurser omfattande kortare tid än 2 månader. Om fondavkastningen något år icke kan utdelas på avsett sätt skall medlen tillföras fondens kapital.]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stigtomta-Bärbo-Nykyrka-Halla socknars magasinkassestiftelse
Organisationsnummer:819001-5829
Adress:
  • Nyköpings kommun
  • 611 83 Nyköping
Telefonnummer:0155-248000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS