ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stimulera och belöna den speciella föreningsanda som Göran Lugi Cederberg stod för under sin levnadstid och som kännetecknades av glädje och engagemang. Särskild fokus ska riktas på framträdande och spridning av dessa egenskaper av och till medlemmar i Wifolka gymnastikförening (nedan nämnt föreningen). Stiftelsen ger stöd i form av ett årligt stipendium fastställt av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsens Lugis minnesfond
Organisationsnummer:802482-1962
Adress:
  • Josephine Holmström
  • Poppelgatan 16
  • 595 33 Mjölby
Telefonnummer:076-89 93 429
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS