ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att då den behållna räntan å fonden uppgått till 25 000 kronor äga stadsfullmäktige i Simrishamn bestämma huruvida det tillgängliga räntebeloppet då skall för något ändamål, som av fullmäktige bestämmes, tagas i bruk eller förbliva oanvänt till dess sammanlagda räntan uppgått till 50 000 kronor, då beloppet ovillkorligen skall användas för det eller de ändamål i och för staden, som stadsfullmäktige kunna finna skäl bestämma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Yngve Östbergs donationsfond
Organisationsnummer:838800-2449
Adress:
  • Simrishamns Kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 272 80 SIMRISHAMN
Telefonnummer:0414-81 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS