ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en verksamhetsstiftelse som har till ändamål att fördjupa kunskapen om religion och livsåskådning.Stiftelsen World Wide Wisdom har som målatt utforska/synliggöra de existentiella frågorna i samtiden, dess uttryck, rötter och formatt undersöka/gestalta den andliga dimensionen i samhällslivet, uttryckt i bl a religion och livsåskådning, konst, arkitektur, populärkultur, musik.att bevaka trender och fenomen samt forskning inom livsåskådningsormådetatt genom journalistik, utbildning, projekt öka kunskapen om livsåskådningatt genomföra experiement/initiera projekt som är gränsöverskridande och nyskapande inom livsåskådningsområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen World Wide Wisdom
Organisationsnummer:802407-0859
Adress:
  • Byström Janarv
  • Hagagatan 17 b
  • 113 47 STOCKHOLM
Telefonnummer:076-5053170
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS