ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att till gagn för jordbruket inom Malmöhus län på grundval av till hushållningssällskapet av A och Charlotta Wollmar i testamente den 4 juli 1857 testamenterade medel och efter övertagande såsom självständig förmögenhet av den av Malmöhus läns hushållningssällskap överlämnade grundfonden bestående av Bjärsjölagårds egendom på densamma bedrivna vetenskaplig forskning och försöksverksamhet på jordbrukets område genom Wollmarska yrkesskolan för lantbrukselever kursverksamhet eller annorledes verka för praktisk och teoretisk utbildning inom jordbruket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wollmarska forsknings- och undervisningsinstitutionen
Organisationsnummer:842000-1896
Adress:
  • Borgeby Slottsväg 11
  • 237 91 Bjärred
Telefonnummer:010-476 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS