ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall en femtedel vid varje års slut överföras till kapitalet och att avkastningen för övrigt skall användas för främjandet av Föreningen Gotlands Fornvänners ändamål enligt föreningens stadgar, därvid dock särskilt följande syften skall framför andra vinna beaktande. 1. Vården av Gotlands minnesmärken, särledes sådana, som icke är i offentlig ägo eller besittning, därvid i första hand disponibel avkastning skall användas till räddande och underhåll av sådana kulturminnesmärken från förhistorisk och senare tid, som är av framträdande betydelse för kännedomen om Gotlands kulturhistoria, samt i andra hand till räddande och underhåll av naturminnesmärken av framstående värde för den gotländska naturens och det gotländska landskapets egenart; 2. förteckning, beskrivning och avbildning av gotländska kulturminnesmärken; 3. tillvaratagande av i folktraditionen levande kunskap till kännedom om gotländsk historia, gotländsk sed ochtro, folkets levnadssätt och lynne, dess musik och dess språk; 4. insamling i original eller avskrift av urkunder, som beröra Gotlands kulturhistoria, däri även innefattad politisk och ekonomisk historia; 5. bearbetning och publicering av urkunder eller undersökningar rörande Gotlands kulturhistoria; 6. förvaltning och vård av under Föreningen Gotlands Fornvänners vård stående fastigheter och samlingar – däri inbegripen vården av det arkivaliska stoffet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond
Organisationsnummer:834001-6677
Adress:
  • Föreningen Gotlands Fornvänner
  • Strandgatan 14
  • 621 56 VISBY
Telefonnummer:0498-29 27 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS