ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja zoologisk forskning genom att understödja vetenskapligt zoologiska arbeten av lärjungar eller yngre vetenskapsidkare vid Stockholms Högskolas Institut. Understöden utdelas för ett eller flera ändamål: a) för vetenskaplig undersökning vid zootomiska institutet; b) för resa till zoologisk station eller annorstädes i och för utförande av vetenskapligt zoologiskt arbete; c) för anskaffande av för undersökningen erforderligt material. Materialet tillfaller efter undersökningens avslutande, såvida zootomiska institutet sådant yrkar, sagda institut; d) för inköp av instrument och apparater erforderliga för undersökningar. Dessa tillfaller därefter det zootomiska institutet; e) för utförande av teckningar och andra avbildningar behövliga för vetenskapligt zoologiska arbeten. Berättigade att söka understödet är studenter, amanuenser, docenter eller andra yngre vetenskapsidkare som bedrivit minst ett års studier vid Stockholms Högskolas Zootomiska institut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm Leches fond för främjande av zoologisk forskning vid Högskolans Zootomiska Institut
Organisationsnummer:802403-3295
Adress:
  • Ekonomiavdelningen, Stockholms universitet
  • 10691 Stockholm
Telefonnummer:8162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS