ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vid varje Magister-promotion härstädes utdelas till den filosofie kandidat av Lunds stift dvs, av Skånska och Blekingska nationerna, som efter inhämtad undervisning i någon av stiftets publika skola erhållit vid ådagalagda lärdomsprov för Magistergraden Filosofiska Fakultetens högsta videtur att denna lilla summa skall för en skicklig yngling bliva tillräcklig, att därföre erhålla kostnadsfri Magister-promotion.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm Faxes donation
Organisationsnummer:802479-3435
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS