ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomiska bidrag till Wifstavarfs Aktiebolags industriarbetare vid behov av hjälp, förorsakat av den anställdes sjukdom eller sjukdomsfall inom hans familj eller för beredande av vila och rekreation ävensom att, vid industriarbetares frånfälle, lämna tillfälliga understöd åt deras efterlevande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wifstavarfs Aktiebolags industriarbetares understödsfond
Organisationsnummer:889200-8924
Adress:
  • Kent Elfving
  • Karläng 117
  • 864 92 Matfors
E-post:kent.elfving@home.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:308 875 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS