ÄNDAMÅL

Att bidraga till byggandet av Göteborgs sjöfartsmuseums bestående och vidare utveckling genom att underhålla och öka samlingarna samt sedan denna fond eller andra dylika genom ytterligare gåvor få tillväxt, att museets tillvaro är fullt betryggad, användas till eventuell byggnad för museum. Av avkastningen skall, årligen 1/10 tilläggas kapitalet och återstoden överlämnas till styrelsen för Föreningen Göteborgs sjöfartsmuséum eller, om denna skulle upphöra, till motsvarande institution med ändamål att arbeta för Göteborgs sjöfartsmuseum. Jämlikt stadsfullmäktiges i Göteborg beslut den 16 januari 1936 gäller att av avkastningen skall en tiondel årligen läggas till fondens kapital och återstoden utbetalas till styrelsen för sjöfartsmuséet eller om detta museum skulle upphöra, till annan institution med liknande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Werner Lundqvist fond till sjöfartsmuséet
Organisationsnummer:857500-2491
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 759 308 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS