ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall läggas till kapitalet, intill dess detsamma vuxit till 100 000 kronor. Sedan kapitalet uppnått detta belopp, får årliga avkastningen antingen för varje år eller för ett flertal år på en gång användas till något för staden och dess innevånare nyttigt ändamål, dock må icke fonden eller dess avkastning användas för bestridande av utgifter, som eljest skulle bestridas genom skattemedel.Såsom villkor för donationen uppställer jag, att staden för all framtid ombesörjer vården av mina föräldrars grav i Hjo.Kammarkollegiet har i beslut den 8 oktober 2009 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wallin-Almbergska fonden
Organisationsnummer:102016-1988
Adress:
  • Torggatan 2
  • 544 81 HJO
Telefonnummer:0503-35000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:848 466 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS