ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att åt ungdomen – företrädesvis den i Leksands socken bosatta – skapa en skola, där ungdomen kan erhålla handledning för utbildning och uppövande av färdighet att hantera hantverkarens verktyg,i linjal- och frihandsteckning, i modellering, i skulptur och drivning i metall; därvid skall särskilt iakttagas, att ungdomen beredes självständig och fri skolning. Syftet är att genom denna donation verka för fostrandet av goda människor och dugliga hantverkare och att vägleda ungdomen till insikt om värdet, nyttan och även nöjet att lära sig hantverk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Walléngården
Organisationsnummer:883201-1830
Adress:
  • Box 147
  • 793 23 LEKSAND
Telefonnummer:0247-648 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 858 865 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS