ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt eller för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år. Vid dispositionen bör hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt, dock att manlig och kvinnlig elev likställes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Waldemar och Ester Larssons stipendiefond
Organisationsnummer:802479-4839
Adress:
  • Söderköpings kommun, Ekonomikontoret
  • 614 80 Söderköping
Telefonnummer:0121-18100
E-post:malin.runo@soderkoping.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:120 084 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS