ÄNDAMÅL

Först skola förvaltningskostnader betalas. Av resterande avkastning skola tre fjärdedelar av Malmö Latinskolas rektor såsom stipendium tilldelas elev i skolans gymnasium med begåvning och allvarligt intresse för ämnesgruppen matematik, fysik och kemi. Återstående avkastning, ävensom fondemissionsaktier och teckningsrätter, skola tillföras stiftelsen och placeras i goda, börsnoterade aktier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen waldemar borgqvists stipendiefond
Organisationsnummer:846002-0111
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS