ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att medlen skall användas för byggande av småkyrkor i Lundby Göteborg.Permutationsbeslut 2000-04-25: I andra hand får den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas för utsmyckning och inköpav bestående inventarier till befintliga lokaler i Lundby församling samt underhåll av dem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Walborg Magnussons fond
Organisationsnummer:857500-0115
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7316830
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 864 863 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS