ÄNDAMÅL

Att vid Stiftsgården Tallnäs bedriva kyrklig verksamhet enligt Svenska kyrkans ordning och erbjuda en kristen miljö. Ändamålet skall inriktas på Svenska kyrkans gudstjänstliv, barn- och ungdomsarbete, diakoni- och handikappverksamhet, utbildning, uppbyggelse och rekreation. Stiftsgården skall i första hand stå till förfogande för Växjö stift och dess församlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Växjö Stiftsgård Tallnäs
Organisationsnummer:828000-2596
Adress:
  • Stiftsgården Tallnäs
  • 568 91 SKILLINGARYD
Telefonnummer:0370-72050
E-post:stiftsgarden.tallnas@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 797 094 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS