ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja utbildning av medarbetare inom Tekobranschen. Till sådana studerande, som genomgår utbildning för Teko-facket, kan också stipendier och stöd utgå. Verksamheten skall om möjligt bedrivas på sådant sätt att fonden ej har att erlägga skatt på arv, gåva eller inkomst av kapital m m enligt nu gällande regler.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västra Sveriges Tekoförenings Stipendiefond
Organisationsnummer:864501-5358
Adress:
  • Box 55008
  • 501 14 Borås
Telefonnummer:0703-049109
E-post:info@tekostipendier.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 520 629 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS