ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt underlätta studieresor för medlemmar i Svenska Ekonomföreningen i Västra Kretsen. Stipendierna skall utdelas till företrädesvis yngre medlemmar som äro väl meriterade och kunna anses vara ibehov av bidrag till resan. Kretsens medlemmar kan besluta att stipendiemedlen helt eller delvis skall avsättas till stipendier åt medlemmar som komma att deltaga i en av styrelsen föreslagen och för kretsens medlemmar ordnad gemensam studieresa utomlands. Avkastningen får också, sedan minst tio procent av avkastningen lagts till kapitalet, användas till kretsens studie- och utbildningsverksamhet i den mån den inte kan användas till resestipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västra Kretsens Resestipendiefond
Organisationsnummer:857201-9068
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • GÖH 420
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:070-3013765
E-post:ulf.careland@hhga.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 302 552 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS