ÄNDAMÅL

Fullt tusental av nettoavkastningen under år 1953 och därefter kommande år skall användas till utdelning av stipendier åt studerande vid Handelshögskolan i Göteborg och tilldelas de studerande, som styrelsen anser därav förtjänta. Att studerande skall vara svensk medborgare, må ej uppställas som villkor för erhållande av stipendium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västra Kretsens av Svenska Civilekonomföreningen Stipendiefond
Organisationsnummer:857202-9455
Adress:
  • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
  • Box 601
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7866703
E-post:monica.meller.eldh@handels.gu.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:64 065 499 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS