ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, skall /…/ användas för understöd dels till behövande anställda vid Västmanlandsgruppen, dels till de som pensionerats från F 48 eller från det som motsvaras av Västmanlands Försvarsområde F 48, i dag och som är behövande, samt dels till behövande efterlevande till ovannämnda grupper. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västmanlands regementes samfond
Organisationsnummer:802407-3663
Adress:
  • Försvarsmakten PROD RIKSHV
  • 107 85 Stockholm
Telefonnummer:08-788 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS