ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta de medel som frigjorts genom försäljningen den 31 oktober 1978 av Stiftelsen Västgötagården i Göteborg tillhöriga fastigheten Bäckeliden 8 därstädes för att främja västgötastuderandes i Göteborg undervisning och utbildning.Med västgötastuderande avses person som avlagt studentexamen eller erhållit slutbetyg (avgångsbetyg) från gymnasium inom stiftelsens verksamhetsområde, vilket utgöres avvästgötadelen av fd Älvsborgs län och hela fd Skaraborgs län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västgötastuderande i Göteborg
Organisationsnummer:857202-4787
Adress:
  • Per-Erik Eriksson
  • Alafors Kyrkväg 31
  • 434 96 Kungsbacka
Telefonnummer:0300-38470
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:146 404 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS