ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att – i enlighet med Kungl. Majts beslut den 30 juni 1960 om ändrade bestämmelser för stiftelsen – genom stipendier eller annat understöd främja den husliga utbildningen av ungdom från Västerås stad och angränsande kommuner. Av stiftelsekapitalets årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Sedan eventuella omkostnader fråndragits, må återstoden efter styrelsens beprövande användas för ovan omförmälda ändamål. Stipendium eller annat understöd skall utgå med belopp, som efter prövning av elevens studielämplighet och behov bestämmes av styrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västerås Praktiska Hushållsskola
Organisationsnummer:878001-1378
Adress:
  • Bäcklund
  • Trappgatan 7
  • 722 11 VÄSTERÅS
Telefonnummer:070-2863555
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS