ÄNDAMÅL

Stiftelsen Västerljungs Sockenstuga har till ändamål att å fastigheten Torpet 9:1 uppföra, äga och driva en sockenstuga vars lokaler skola av stiftelsen opartiskt och på lika villkor ställas till disposition, dels för kyrklig verksamhet av skilda slag inom Västerljungs församling dels såsom fritidslokal för ungdom och som sammansträdes- och möteslokal för idéella och politiska föreningar samt familjefester o dyl. Ev ersättning för upplåtelse av lokal i sockenstugan skall utgå enligt av stiftelsens styrelse fastställda grunder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västerljungs Sockenstuga
Organisationsnummer:819000-7743
Adress:
  • Leif Appelgren
  • Folkvik Framnäs
  • 610 75 VÄSTERLJUNG
Telefonnummer:070-3176280
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:365 400 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS