ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att vid skola å lämplig plats inom Värmlands eller Örebro län meddela undervisning inom skogsnäringens verksamhetsfält. En del i denna undervisning skall utgöras av grundutbildning och/eller fortbildning av arbetsledare inom skogsbruket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola
Organisationsnummer:872400-0958
Adress:
  • Gammelkroppa Skogsskola
  • Kontoret
  • 682 92 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-910 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 256 580 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS