ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt tekniska föremål som angivits i bilaga 1. Stiftelsen skall därvid i huvudsak äga, vårda och bevara, samt göra den byggnadsminnesförklarade anläggningen tillgänglig för forskare, studenter och allmänhet. Stiftelsen skall vidare genom att exempelvis anordnautställningar, visningar, seminarier, utge stipendier samt andra därmed sammanhängande verksamheter och aktiviteter verka för att främja den vetenskapliga forskningen avseende svensk kommunikationsteknologi och radioteknikhistoria även som det allmänna intresset härför.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Världsarvet Grimeton
Organisationsnummer:849600-8494
Adress:
  • Radiostationen 72
  • 432 98 Grimeton
Telefonnummer:0340-674190
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:28 453 843 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS