ÄNDAMÅL

Två adliga personer, som antingen vid akademien i Uppsala eller någon annan akademi eller eljest på något ställe idkastudier och visa hist och håg till bokliga konster och andra vetenskapers inhämtande samt föra ett sedigt, ärbart och gudfruktigtleverne. Fyllda 15 år. Företräde: Någon av vår släkt (donatorer: Georg Bernhardt von Scheven och h.h. Gertrudt Brandenburg von Scheven), som är av adligt stånd här i riket. Indragningsrätt: omej giva prov av dygd och flit i studierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Schewenska Stipendieinrättningen
Organisationsnummer:802408-2912
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS