ÄNDAMÅL

En tiondel av den årliga avkastningen skall fonderas. Av återstoden skall minst hälften disponeras till stipendium. Vad som därefter återstår av avkastningen får med lika delar disponeras av Statens Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Länsstyrelsernas planenheter för utlandsresor för egna tjänstemän och förvärv av litteratur till myndigheternas bibliotek. Berättigade att få stipendium är befattningshavare med arkitektexamen eller motsvarande praktiska meriter anställda vid Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbeten, Boverket och Länsstyrelsernas planenheter med företräde för yngre befattningshavare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Rothsteins Donationsfond
Organisationsnummer:802402-0326
Adress:
  • Statens Fastighetsverk
  • Box 2263
  • 103 16 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-4787000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS