ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att hjälpa utsatta privatpersoner folkbokförda i Linköpings kommun och som har minst en förälder som har eller har haft missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en liknande situation.Bidrag kan beviljas till barn och ungdomar under 20 år.Bidrag kan utgå till lägervistelse, kolonivistelse, sportaktivitet, kortare semesterresa, skolresa, skidresa, teaterbesök, konsertbesök eller liknande.Bidrag ska aldrig lämnas för materiella saker såsom sportutrustning eller andra lösa saker.Om det för att ett barn ska kunna delta i aktivitet krävs att en förälder deltar i aktiviteten ska bidrag också kunna erhållas för att täcka förälderns kostnader för att delta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vissviks kamratförening
Organisationsnummer:802477-4492
Adress:
  • Linköpings kommun
  • 581 81 Linköping
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS