ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att ekonomiskt hjälpa unga människor i min födelseby Vinäs (även sådana, som utan att tillhöra den nuvarande byn, bosätta sig på dess ägoområde) att förkovra sig i kunskaper och färdigheter för att göra sådant gagn i livet, som svarar mot deras begåvning och möjligheter. Understöd skall utdelas till unga män och kvinnor, som genomgå skolor eller andra utbildningskurser för ungdom, såsom folkhögskolor, seminarier, skogsskolor, handelsskolor, lantbruksskolor, skolor för utbildning av sjuksköterskor, eller andra yrkesskolor; likaså praktisk yrkesutbildning genom anställning eller studieresor. Hänsyn bör tagas till den sökandes goda vilja och naturliga läggning för den levnadsuppgift, vartill utbildningen syftar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vinäsungdomens hjälpfond
Organisationsnummer:802480-6039
Adress:
  • Mora kommun
  • 792 80 MORA
Telefonnummer:0250-26 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:224 534 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS