ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel skall användas för skötsel av August Flensburgs gravställe på Gamla Kyrkogården i Malmö och Bror Kjellmans gravställe på Nya Kyrkogården i Malmö. Härefter skall medlen tas i anspråk för anslag för bevarande av minnesföremål, m.m. avseende Flensburgska släkten eller för bestridande av kostnader för åtgärder som av pietesskäl eljest kunna motivera. Vidare bör av avkastningen utdelas gåvor för sådana allmännyttiga ändamål, som legat testaron och hans far om hjärtat. Sålunda bör till ålderdomshemmet Stjärndala lämnas en mindre årlig gåva och Malmö Högre Allmänna Läroverk bör med lämpliga mellanrum erhålla en summa av varje gång minst 100 kronor att kontant under namn av ”engelska priset” tilldelas en elev i näst högsta ringensom belöning för framsteg i och intresse för engelska språket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vilhelm Flensburg Minnesfond
Organisationsnummer:146004-4207
Adress:
  • SEB, Private Banking Stiftelser
  • 106 40  Stockholm
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS