ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan en femtedel därav lagts till kapitalet, av direktionen för institutet efter förslag av lärarkollegiet utdelas som stipendier åt därav behövande välartade elever på så sätt, att det årligen till stipendier disponibla beloppet blir lika stort för kvinnliga och manliga elever. Stipendierna skola utgå med lägst 200 och högst 500 kronor. Har penningvärdet efter den 1 januari 1961 försämrats med minst 20 % må skälig förändring av dessa gränser beslutas av institutets direktion.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen överste och fru Adolf Johnssons stipendiefond för Idrottshögskolan
Organisationsnummer:802402-4195
Adress:
  • SEB Stiftelser & Företag
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7636810
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS