ÄNDAMÅL

Ränteavkastningen årligen användes till inköp och utdelning av gedigen uppbyggelselitteratur åt konfirmander eller andra församlingsmedlemmar efter anvisning av församlingens kyrkoherde efter samråd med övriga präster i församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vasa församlings bokfond
Organisationsnummer:855101-6390
Adress:
  • Vasa Församling
  • Vasa Kyrkoplan 1
  • 41127 Göteborg
Telefonnummer:031-7318670
E-post:vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:794 901 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS