ÄNDAMÅL

Fondens avkastning, som i form av stipendier skall fördelas av Hushållningssällskapet, skall användas för främjande av ungdoms från länet utbildning i till jordbruk och lanthushåll hörande ämnen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Utmarks fond
Organisationsnummer:864001-1956
Adress:
  • Hushållningssällskapet Väst
  • Box 17
  • 462 21 Vänersborg
Telefonnummer:0521-725500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:393 931 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS