ÄNDAMÅL

Att stödja antroposofiskt inspirerade verksamheter i främst Uppsala men även annorstädes. Sådana verksamheter avser främst vård och uppfostran av barn utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer. Stiftelsens ändamål förverkligas genom att stiftelsen anskaffar och utan vinstsyfte tillhandahåller lokaler för waldorfförskola och waldorfskola, främst i Uppsala, läkepedagogisk särskola eller annan antroposofiskt orienterad verksamhet, som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen får även hyra ut till andra hyresgäster under förutsättning, att det inte motverkar ovannämnda ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter
Organisationsnummer:817603-3812
Adress:
  • Hågavägen 69
  • 752 63 UPPSALA
Telefonnummer:018-463444
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS