ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att aktivt medverka till att ett eller fler angelägna projekt, eller delar därav som gagner universitetet och dess verksamhet kan genomföras vid universitetet. Medel för projektet kan tas, såväl från den löpande avkastningen som av stiftelsens kapital. Dock får inte stiftelsens kapital i sin helhet tas i anspråk före utgången av år 2020.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uppsala universitets vänner
Organisationsnummer:802477-4054
Adress:
  • Uppsala akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS