ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att genom stipendier främja ungdomars utbildning inom det fackliga området. Stipendierna beviljas under förutsättning att personerna är beredda att utföra och i särskild skriftlig rapport redovisa resultatet av genomfört beviljade projekt. Projekten skall vara preciserade till sin omfattning med tydligt angiven verksamhetsidé, vision och mål samt ha ekonomiska ramar. Projekten skall i första hand syfta till att förbättra organisationen och/eller öka medlemsantalet samt förbättra medlemskapets värde. För stiftelsen är ett annat huvudsakligt ändamål att genom bidrag bevilja anslag till den som skadats/invalidiserats i industriellt arbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uno och Hillevi Ekbergs Minnesfond K.V.F. Nike
Organisationsnummer:802425-3455
Adress:
  • IF Metall, Avd. 47 Östra Skåne
  • Östra Boulevarden 40 4 tr
  • 291 31 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:044-20 78 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS