ÄNDAMÅL

Att bedriva och främja utbildning, forskning och utveckling, företrädesvis inom högskolans område.Stiftelsens huvuduppgifter är- att organisera utbildning och fortbildning företrädesvis inom medieområdet dels i stiftelsens egen regi dels på uppdrag;- att bedriva forskning och fullgöra forsknings- och utredningsuppdrag för kommunala och statliga myndigheter samt för det privata näringslivet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen University/College of Communication and Media – Mediehögskolan i Uppsala
Organisationsnummer:817603-2020
Adress:
  • Box 23052
  • 750 23 UPPSALA
Telefonnummer:018-328115
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:157 524 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS