ÄNDAMÅL

Understödskassans ändamål är att lämna understöd åt behövande arbetstagare som ärligt och oförvitligt arbetat vid AB Pripps Bryggeriers anläggning i Västra Frölunda och därvid i första hand tilldelas arbetstagare som tidigare varit anställda vid Lyckholms Bryggeri, Skårsled, Wilhelmsdal, och som i övrigt uppfyller av kassans styrelse tillämpade normer för bidrag från kassan. Understöd kan även beviljas avliden persons efterlämnade maka och mindreåriga barn.Änka, ingående nytt äktenskap är, jämte barn, allt understöd förlustig.Till understöd må under inga förhållanden utbetalas mera varje år än högst 90 % av avkastningen på de vid årets början innestående medlen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Understödskassan vid Lyckholms Bryggeri
Organisationsnummer:857202-8861
Adress:
  • Orkla Care AB, Ola Carlstein
  • Box 1336
  • 171 26 Solna
Telefonnummer:08-59096420
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 763 198 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS