ÄNDAMÅL

Avkastningen i stiftelsen Understödsfonden ska användas tilla. att stödja enskilda behövande barn och ungdomar med synskada genom ekonomiskt stöd till utbildning och fostran,b. att stödja enskilda behövande synskadades självverksamhet genom ekonomiskt stöd till utbildning, inköp av utrustning och arbetsmaterial samt övrigt som syftar till den synskadades etablering på arbetsmarknaden som arbetstagare eller som egen företagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Understödsfonden
Organisationsnummer:802402-9269
Adress:
  • Synskadades stiftelse
  • 122 88 ENSKEDE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga ränteavkastningen må utdelas till i torftiga omständigheter varande änkor och minderåriga barn, ävensom äldre ogifta döttrar efter officerare, civilmilitärer och underofficerare, som varit i tjänst vid regementet, med företräde härvid för sådana familjer, där barn i skolåldern finns.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Understödsfonden
Organisationsnummer:838201-1008
Adress:
  • Lilian Albäck
  • Oxelvägen 6
  • 273 50 Brösarp
Telefonnummer:070-3434399
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS