ÄNDAMÅL

Efter afdrag af vanlig förvaltningskostnad utbetalar Riddarhuset ränt å beloppet till Underlöjtnant Ernst Gustaf von Porat så länge han lefver. Därefter tillfaller räntan Ella Carin Maria von Porat under hennes lifstid. Skulle när hon bortgått vår trotjänarinna Ida Carolina Johansson lefva utgår hälften af räntan till henne och andra hälften i lika delar till Ernst Gustaf von Porats brorsbarn. Efter Ida Carolina Johanssons bortgång skall räntan årligen delas med lika stora andelar mellan 3 brorsbarn, samt när någon af dem aflider med lika delar tillfalla efterlefvande eller i sin helhet den efterlefvande. Efter den sistas bortgång utdelas räntan i två delar till någon behöfvande kvinnlig eller manlig medlem af ätten von Porat, med förmånsrätt för närmast beslägtad till Underlöjtnant Ernst Gustaf von Porat. Skulle ingen af ätten von Porat vara i behof af understöd tilldelas understöden medlemmar af andra ätter med förmånsrätt för ätterna Gyllensvärd, Lagerbjelke och Björnberg. Riddarhusdirektionen äger göra mindre ändringar härutinnan, samt ansvarar för förvaltningen af denna fond allenast inför Adelsmötet och dess delegationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Underlöjtnant E.G. von Porats Fond
Organisationsnummer:802003-7290
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS