ÄNDAMÅL

Sahlgrenska sjukhuset skall genom sin blodcentral eller annorledes använda medlen för att, i den mån så behövs, stimulera personer att anmäla sig som blodgivare. Om så finnes lämpligt må sjukhuset även använda medel för ändamål, som är förenligt mednyssnämnda önskemål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulrik Ninor Johanssons donationsfond
Organisationsnummer:857500-1675
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:162 663 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS