ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år.Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande i kommunen samt för vård av de gravar som avses ibestämmelserna för Frans Wallins fond, fonden Sofia Molanders minne och Bergengrenska fonden. För vården av gravarna får dock användas högst så stora belopp som motsvarar respektive fonds del i samfondens avkastning. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulricehamns kommuns sociala samfond
Organisationsnummer:865501-0141
Adress:
  • Ulricehamns kommun
  • Ekonomienheten
  • 523 86 Ulricehamn
Telefonnummer:0321-595000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:405 814 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS