ÄNDAMÅL

Att ge bidrag till lungsjuka patienter, bosatta inom landstingsområdet, som vårdas eller vårdats i sluten eller öppen vård vid någon av landstingets inrättningar och som till följd av sin sjukdom eller andra därmed sammanhängande omständigheter är i behov av ekonomisk hjälp, t ex rekreations eller konvalescentvistelse i Sverige eller utomlands eller till omskolning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Uddevalla sjukhus för ekonomisk hjälp till lungsjuka patienter
Organisationsnummer:862000-9137
Adress:
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:0521-275700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:278 346 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS