ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja medicinsk vetenskaplig forskning med inriktning, om möjligt växelvis, på blodets hemostas eller hjärt-kärlkirurgi och på klinisk neurovetenskap. Patientnära forskning prioriteras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tvillingarna Hans och Krister Lagergrens minnesfond
Organisationsnummer:802425-9692
Adress:
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  • Box 44007
  • 10073 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS