ÄNDAMÅL

Att främja den vid skolan (Sven Erikssonsskolan i Borås) studerande ungdomens utbildning samt vård och fostran. För uppfyllande av detta ändamål må lärarkollegiet efter eget bedömande besluta om utbetalning från fonden av stipendier eller bestridande av utgifter ägnade att främja skolans och de studerandes intressen; dock att medlen ej får ianspråktagas för sådana utgifter för vilka statliga, kommunala eller andra medel normalt står till förfogande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ture Larssons stipendiefond
Organisationsnummer:802424-7762
Adress:
  • Borås Stads stiftelseförvaltning
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS