ÄNDAMÅL

Årliga räntan av denna fond skall, sedan en femtedel avsatts till fondens förökande, till dess densamma uppgår till kr 300.000:- (trehundratusen), fördelas enligt följande. Återstoden av avkastningen eller, sedan avsättningen upphört, hela avkastningen fördelas årligen så, att hälften i december månad före jul tilldelas äldre, behövande, välkända och ordentliga kvinnor eller män i Eksjö stad eller Eksjö socken boende och där sedan minst tio år tillbaka mantalsskrivna i poster om kr 100:- (etthundra). Den andra hälften skall användas till främjande och understöd av handel och industri i Eksjö stad ävensom till stadens utveckling i yttre hänseende såsom anläggning, förskönande och förbättring av parker, kyrkogård och dylikt samt till underhåll för all framtid av min gravplats å Eksjö kyrkogård.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tullöverkontrollören Oscar Lagergrens donationsfond
Organisationsnummer:827000-0295
Adress:
  • Kommunstyrelsenn i Eksjö kommun
  • Ekonomiavd.
  • 575 80 Eksjö
Telefonnummer:0381-36065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:203 100 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS